โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

371 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 371 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 371 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

371 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 371
7 x 53
53 x 7
371 x 1
คำตอบ 371 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 371 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 53, 371