โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

368 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 368 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 368 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

368 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 368
2 x 184
4 x 92
8 x 46
16 x 23
23 x 16
46 x 8
92 x 4
184 x 2
368 x 1
คำตอบ 368 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 368 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 92, 184, 368