โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

366 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 366 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 366 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

366 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 366
2 x 183
3 x 122
6 x 61
61 x 6
122 x 3
183 x 2
366 x 1
คำตอบ 366 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 366 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 61, 122, 183, 366