โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

365 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 365 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 365 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

365 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 365
5 x 73
73 x 5
365 x 1
คำตอบ 365 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 365 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 73, 365