โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

364 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 364 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 364 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

364 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 364
2 x 182
4 x 91
7 x 52
13 x 28
14 x 26
26 x 14
28 x 13
52 x 7
91 x 4
182 x 2
364 x 1
คำตอบ 364 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 364 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 7, 13, 14, 26, 28, 52, 91, 182, 364