โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

363 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 363 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 363 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

363 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 363
3 x 121
11 x 33
33 x 11
121 x 3
363 x 1
คำตอบ 363 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 363 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 11, 33, 121, 363