โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

362 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 362 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 362 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

362 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 362
2 x 181
181 x 2
362 x 1
คำตอบ 362 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 362 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 181, 362