โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

361 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 361 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 361 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

361 มีตัวประกอบทั้งหมด = 3 ตัวดังนี้
1 x 361
19 x 19
361 x 1
คำตอบ 361 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 361 มีตัวประกอบทั้งหมด 3 คือ 1, 19, 361