โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

360 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 360 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 360 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

360 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 360
2 x 180
3 x 120
4 x 90
5 x 72
6 x 60
8 x 45
9 x 40
10 x 36
12 x 30
15 x 24
18 x 20
20 x 18
24 x 15
30 x 12
36 x 10
40 x 9
45 x 8
60 x 6
72 x 5
90 x 4
120 x 3
180 x 2
360 x 1
คำตอบ 360 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 360 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360