โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

36 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 36 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 36 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

36 มีตัวประกอบทั้งหมด = 9 ตัวดังนี้
1 x 36
2 x 18
3 x 12
4 x 9
6 x 6
9 x 4
12 x 3
18 x 2
36 x 1
คำตอบ 36 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 36 มีตัวประกอบทั้งหมด 9 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36