โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

357 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 357 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 357 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

357 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 357
3 x 119
7 x 51
17 x 21
21 x 17
51 x 7
119 x 3
357 x 1
คำตอบ 357 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 357 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 7, 17, 21, 51, 119, 357