โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

356 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 356 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 356 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

356 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 356
2 x 178
4 x 89
89 x 4
178 x 2
356 x 1
คำตอบ 356 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 356 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 89, 178, 356