โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

355 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 355 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 355 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

355 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 355
5 x 71
71 x 5
355 x 1
คำตอบ 355 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 355 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 71, 355