โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

352 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 352 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 352 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

352 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 352
2 x 176
4 x 88
8 x 44
11 x 32
16 x 22
22 x 16
32 x 11
44 x 8
88 x 4
176 x 2
352 x 1
คำตอบ 352 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 352 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 88, 176, 352