โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

350 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 350 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 350 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

350 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 350
2 x 175
5 x 70
7 x 50
10 x 35
14 x 25
25 x 14
35 x 10
50 x 7
70 x 5
175 x 2
350 x 1
คำตอบ 350 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 350 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 5, 7, 10, 14, 25, 35, 50, 70, 175, 350