โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

35 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 35 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 35 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

35 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 35
5 x 7
7 x 5
35 x 1
คำตอบ 35 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 35 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 7, 35