โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

348 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 348 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 348 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

348 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 348
2 x 174
3 x 116
4 x 87
6 x 58
12 x 29
29 x 12
58 x 6
87 x 4
116 x 3
174 x 2
348 x 1
คำตอบ 348 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 348 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 29, 58, 87, 116, 174, 348