โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

347 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 347 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 347 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

347 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 347
347 x 1
คำตอบ 347 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 347 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 347