โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

346 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 346 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 346 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

346 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 346
2 x 173
173 x 2
346 x 1
คำตอบ 346 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 346 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 173, 346