โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

345 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 345 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 345 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

345 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 345
3 x 115
5 x 69
15 x 23
23 x 15
69 x 5
115 x 3
345 x 1
คำตอบ 345 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 345 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 23, 69, 115, 345