โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

344 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 344 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 344 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

344 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 344
2 x 172
4 x 86
8 x 43
43 x 8
86 x 4
172 x 2
344 x 1
คำตอบ 344 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 344 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 43, 86, 172, 344