โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

343 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 343 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 343 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

343 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 343
7 x 49
49 x 7
343 x 1
คำตอบ 343 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 343 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 49, 343