โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

342 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 342 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 342 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

342 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 342
2 x 171
3 x 114
6 x 57
9 x 38
18 x 19
19 x 18
38 x 9
57 x 6
114 x 3
171 x 2
342 x 1
คำตอบ 342 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 342 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 38, 57, 114, 171, 342