โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

341 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 341 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 341 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

341 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 341
11 x 31
31 x 11
341 x 1
คำตอบ 341 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 341 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 31, 341