โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

34 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 34 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 34 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

34 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 34
2 x 17
17 x 2
34 x 1
คำตอบ 34 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 34 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 17, 34