โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

339 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 339 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 339 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

339 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 339
3 x 113
113 x 3
339 x 1
คำตอบ 339 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 339 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 113, 339