โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

336 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 336 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 336 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

336 มีตัวประกอบทั้งหมด = 20 ตัวดังนี้
1 x 336
2 x 168
3 x 112
4 x 84
6 x 56
7 x 48
8 x 42
12 x 28
14 x 24
16 x 21
21 x 16
24 x 14
28 x 12
42 x 8
48 x 7
56 x 6
84 x 4
112 x 3
168 x 2
336 x 1
คำตอบ 336 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 336 มีตัวประกอบทั้งหมด 20 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 42, 48, 56, 84, 112, 168, 336