โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

335 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 335 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 335 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

335 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 335
5 x 67
67 x 5
335 x 1
คำตอบ 335 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 335 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 67, 335