โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

334 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 334 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 334 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

334 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 334
2 x 167
167 x 2
334 x 1
คำตอบ 334 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 334 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 167, 334