โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

333 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 333 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 333 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

333 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 333
3 x 111
9 x 37
37 x 9
111 x 3
333 x 1
คำตอบ 333 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 333 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 37, 111, 333