โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

332 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 332 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 332 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

332 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 332
2 x 166
4 x 83
83 x 4
166 x 2
332 x 1
คำตอบ 332 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 332 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 83, 166, 332