โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

330 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 330 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 330 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

330 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 330
2 x 165
3 x 110
5 x 66
6 x 55
10 x 33
11 x 30
15 x 22
22 x 15
30 x 11
33 x 10
55 x 6
66 x 5
110 x 3
165 x 2
330 x 1
คำตอบ 330 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 330 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 30, 33, 55, 66, 110, 165, 330