โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

33 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 33 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 33 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

33 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 33
3 x 11
11 x 3
33 x 1
คำตอบ 33 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 33 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 11, 33