โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

329 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 329 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 329 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

329 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 329
7 x 47
47 x 7
329 x 1
คำตอบ 329 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 329 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 47, 329