โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

327 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 327 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 327 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

327 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 327
3 x 109
109 x 3
327 x 1
คำตอบ 327 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 327 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 109, 327