โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

326 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 326 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 326 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

326 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 326
2 x 163
163 x 2
326 x 1
คำตอบ 326 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 326 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 163, 326