โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

325 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 325 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 325 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

325 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 325
5 x 65
13 x 25
25 x 13
65 x 5
325 x 1
คำตอบ 325 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 325 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 13, 25, 65, 325