โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

324 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 324 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 324 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

324 มีตัวประกอบทั้งหมด = 15 ตัวดังนี้
1 x 324
2 x 162
3 x 108
4 x 81
6 x 54
9 x 36
12 x 27
18 x 18
27 x 12
36 x 9
54 x 6
81 x 4
108 x 3
162 x 2
324 x 1
คำตอบ 324 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 324 มีตัวประกอบทั้งหมด 15 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 324