โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

323 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 323 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 323 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

323 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 323
17 x 19
19 x 17
323 x 1
คำตอบ 323 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 323 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 17, 19, 323