โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

322 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 322 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 322 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

322 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 322
2 x 161
7 x 46
14 x 23
23 x 14
46 x 7
161 x 2
322 x 1
คำตอบ 322 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 322 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 23, 46, 161, 322