โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

320 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 320 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 320 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

320 มีตัวประกอบทั้งหมด = 14 ตัวดังนี้
1 x 320
2 x 160
4 x 80
5 x 64
8 x 40
10 x 32
16 x 20
20 x 16
32 x 10
40 x 8
64 x 5
80 x 4
160 x 2
320 x 1
คำตอบ 320 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 320 มีตัวประกอบทั้งหมด 14 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160, 320