โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

319 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 319 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 319 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

319 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 319
11 x 29
29 x 11
319 x 1
คำตอบ 319 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 319 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 29, 319