โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

318 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 318 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 318 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

318 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 318
2 x 159
3 x 106
6 x 53
53 x 6
106 x 3
159 x 2
318 x 1
คำตอบ 318 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 318 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 53, 106, 159, 318