โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

315 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 315 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 315 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

315 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 315
3 x 105
5 x 63
7 x 45
9 x 35
15 x 21
21 x 15
35 x 9
45 x 7
63 x 5
105 x 3
315 x 1
คำตอบ 315 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 315 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 35, 45, 63, 105, 315