โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

310 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 310 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 310 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

310 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 310
2 x 155
5 x 62
10 x 31
31 x 10
62 x 5
155 x 2
310 x 1
คำตอบ 310 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 310 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 31, 62, 155, 310