โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

308 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 308 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 308 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

308 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 308
2 x 154
4 x 77
7 x 44
11 x 28
14 x 22
22 x 14
28 x 11
44 x 7
77 x 4
154 x 2
308 x 1
คำตอบ 308 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 308 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 7, 11, 14, 22, 28, 44, 77, 154, 308