โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

307 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 307 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 307 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

307 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 307
307 x 1
คำตอบ 307 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 307 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 307