โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

306 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 306 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 306 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

306 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 306
2 x 153
3 x 102
6 x 51
9 x 34
17 x 18
18 x 17
34 x 9
51 x 6
102 x 3
153 x 2
306 x 1
คำตอบ 306 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 306 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 34, 51, 102, 153, 306