โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

304 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 304 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 304 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

304 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 304
2 x 152
4 x 76
8 x 38
16 x 19
19 x 16
38 x 8
76 x 4
152 x 2
304 x 1
คำตอบ 304 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 304 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 19, 38, 76, 152, 304