โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

303 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 303 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 303 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

303 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 303
3 x 101
101 x 3
303 x 1
คำตอบ 303 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 303 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 101, 303